Wat zijn de doelen van Jeelo?

Jeelo heeft vier doelen.

Doel 1 Het leervermogen van leerlingen vergroten

Jeelo bevordert de optimale leeromgeving binnen scholen door:

 • leerlingen te betrekken bij maatschappelijke organisaties
 • leerlingen samen te laten werken aan resultaten waar ze trots op zijn
 • leerlingen zelfstandig te laten leren aan hun kennis, vaardigheden en competenties

Dat leerlingen meer leren, blijkt uit de leerresultaten (kennis, vaardigheden en competenties) en uit metingen van de betrokkenheid van leerlingen.

Steeds meer leerlingen leren meer.

Doel 2 Het innovatievermogen van scholen vergroten

Jeelo optimaliseert de werkomgeving binnen scholen en bevordert de samenwerking binnen het team. Dit kan doordat:

 • een ‘kartrekkersgroep’ de permanente ontwikkeling van de school begeleidt
 • er op vaste momenten teamoverleg plaatsvindt over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs
 • koppels van leerkrachten (maatjes) samenwerken om ervaringen te delen en taken waar te kunnen nemen in geval van (langdurige) afwezigheid van de koppelgenoot
 • het team intensief samenwerkt met maatschappelijke organisaties en deze bij het onderwijs betrekt

Dat Jeelo-scholen meer innoveren, blijkt uit metingen op het gebied van het betrekken van maatschappelijke organisaties, het samenwerken van leerlingen en het zelfstandig leren van leerlingen.

Het team wordt steeds competenter in innoveren vanonderwijs.

Doel 3 Het innovatievermogen van de community vergroten

De samenwerking binnen de Jeelo-community is optimaal door de aanwezigheid van:

 • een directie die leiding geeft aan innovatieprojecten van de community
 • een team van managers dat zorg draagt voor de realisering van leveringen aan scholen
 • medewerkers die:
  • professioneel en competent hun opdrachten realiseren
  • betrokken zijn bij hun werk
  • trots zijn op de resultaten die ze boeken
  • op basis van ‘ervaringleren’ hun kennis, vaardigheden en competenties vergroten

Dat de Jeelo-community meer innoveert, blijkt uitmetingen van de prijs-kwaliteitverhouding van de content, de leveringsbetrouwbaarheid en de tevredenheid van scholen.

De samenwerking binnen de community wordt steeds krachtiger.

Doel 4 Het groeivermogen van de Jeelo-community vergroten

Jeelo bevordert het vermogen van scholen om andere scholen te betrekken bij de Jeelo-community. Scholen doen dit door:

 • het houden van gastschoolbijeenkomsten
 • het verzorgen van free publicity
 • een goede communicatie met ouders
 • een goede communicatie met maatschappelijke organisaties

 De Jeelo-community faciliteert de communicatie tussen scholen door:

 • het verzorgen van een website
 • het verzorgen van nieuwsbrieven
 • het houden van conferenties, workshops, en tentoonstellingen
 • het verzorgen van bijdragen aan sociale media
 • samenwerken met schoolleveranciers en andere partners
 • onderhouden van persoonlijke contacten met sleutelfiguren

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter