Wat zijn de grondbeginselen van Jeelo?

Jeelo is gebaseerd op 5 grondbeginselen.

Betrokkenheid

Jeelo wil leerlingen verlossen van saai en kaal onderwijs. We willen de betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leren vergroten. Dit doen we onder andere door maatschappelijke organisaties een belangrijke rol te geven in het leren. En door rekenen en taal te integreren in de context, waardoor leerlingen leren inzien waarom deze twee vakken belangrijk zijn.

Duurzaamheid

Jeelo wil bijdragen aan duurzaam leren.

  • We willen dat wat de leerlingen leren van betekenis is voor hun hele verdere leven.
  • We willen ook het duurzame alternatief zijn voor de huidige consumptiegerichte houding van onderwijsinstellingen. Jeelo wil dat scholen niet alleen consumeren, maar ook produceren en verbeteren: Beter onderwijs door zelf actief deel te nemen.

Uitwisseling van ervaring

Jeelo wil dat alle betrokkenen bij Jeelo leren van eigen ervaringen en leren daarop te reflecteren. Op die manier komt er een permanente ontwikkeling van verbetering op gang.

Verbondenheid

Jeelo wil zo veel mogelijk scholen betrekken bij de Jeelo-community. Bij Jeelo behouden scholen zelf de regie en hun eigen identiteit. Iedere school kan dus deelnemen, ongeacht denominatie, onderwijsidentiteit, stroming of schoolbestuur.

 Onafhankelijkheid

De Jeelo-community is onafhankelijk. Dus ook: onafhankelijk van de overheid. Dit zorgt ervoor dat Jeelo volgens de eigen grondbeginselen kan blijven werken. Scholen houden zelf de regie in handen.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter