Onze school heeft gekozen om aan de slag te gaan met een nieuwe en verrassende aanpak van het zaakvakkenonderwijs, namelijk Jeelo. Jeelo is een vorm van geïntegreerd projectonderwijs, waarbij kinderen gedurende een aantal weken aan de slag gaan met een thema en samen toewerken naar een eindresultaat. 'Jeelo' staat voor 'Je Eigen Leeromgeving'. De hele school is tegelijkertijd met hetzelfde thema bezig en bij ieder project worden maatschappelijke organisaties uit de directe omgeving van de school betrokken. De link met de 'praktijk' is daardoor heel sterk, de leerstof blijft niet theoretisch: kinderen zien in de praktijk wat zij eraan hebben om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp. Bovendien hebben de kinderen de mogelijkheid om zich ook thuis via de elektronische leeromgeving verder te verdiepen en aan de gang te gaan met de leerstof. En het leuke is ook dat Jeelo niet een statische onderwijsmethode is; de inhoud kan razendsnel worden aangepast en uitgebreid.

Met de keuze voor Jeelo versterken we als school onze toch al nauwe band met de directe leefomgeving. De jaarlijkse terugkerende paddentrek, de moestuin en de recente schoonmaakdag en deelname aan de Nationale Pannenkoekdag laten zien dat onze leerlingen leren zorg te dragen voor hun omgeving, of dat nu gericht is op sociale samenhang, de natuurlijke leefomgeving of de fysieke leefbaarheid. Er wordt daarbij verder gekeken dan alleen naar activiteiten tijdens schooltijd. Ook na schooltijd zien we vele mogelijkheden om de connectie tussen kinderen en samenleving verder te versterken door een breed aanbod van allerlei sportieve, creatieve en culturele activiteiten te ontwikkelen.

Nieuwsgierig? Meer informatie kunt u ook vinden op www.jeelo.nl

Hier kunnen leerlingen inloggen om b.v. te oefenen.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter