Welkom in groep 6-7-8

In groep 6-7-8 zitten op dit moment 25 leerlingen. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Sanne voor de groep en op dinsdag juf Carmen.

Wij starten de ochtend met: De vraag van vandaag! Daarna bespreken we de planning van de dag. Dan staat er vaak automatiseren, rekenen, taal, spelling en woordenschat op het programma. volgen rekenen, taal, woordenschat en spelling. Dit zijn de standaard vakken die in de ochtend op het rooster staan. De weekend- en Kanjerkring, zelfstandig werken, Engels, begrijpend lezen en schrijven staan 1 keer per week op het rooster.

Op maandag- en donderdagmiddag staat Jeelo op het programma: thematisch zaakvakonderwijs waarbij langzamerhand ook rekenen wordt toegevoegd. Spelling, taalinzicht, grammatica, begrijpend lezen worden al aangeboden vanuit Jeelo. Voor verdere informatie omtrent Jeelo verwijzen we u naar het kopje ‘anders leren’ en dan kunt u kiezen voor Jeelo.

De volgende Jeelo-projecten komen dit schooljaar 2021-2022 aan bod:

  • Zorgen voor jezelf en anderen
  • Omgaan met natuur
  • Omgaan met geld
  • Veilig helpen

Onder het tabblad ‘anders leren’ zult u ook Snappet vinden. Voor rekenen gebruiken wij geen schriften en boeken, maar een tablet. De leerlingen krijgen direct feedback of het antwoord goed of fout is. Op deze manier leren ze direct van hun fouten en kan de leerkracht extra instructies geven op dezelfde dag.

Zelfstandigheid en plannen worden steeds belangrijker. Het doel is dat de leerlingen eind groep 7 zelfstandig kunnen werken. Dit houdt in dat we de leerlingen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk, materiaal en resultaten. Ze werken niet voor de leerkrachten, maar voor zichzelf.

Voor veel leerlingen en hun ouders zijn dit spannende jaren. Opeens komt het einde van de basisschool dichtbij. Halverwege groep 8 moet er een keuze gemaakt worden. Naar welke school en welk niveau gaan de leerlingen? Vragen over verschillende niveaus en schoolkeuze komen nu vaak bovendrijven.

Hoe bereiden we de leerlingen voor op het Voortgezet Onderwijs (VO)?

  • Agenda’s: In het Voortgezet Onderwijs (VO) gaan de leerkrachten ervan uit dat de leerlingen met een agenda kunnen werken. Dit oefenen we vanaf groep 7;
  • Huiswerk: Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen huiswerk. Dit zoveel mogelijk gericht op wat er nodig is in de groep aan leerontwikkeling, maar met het doel dat leerlingen ook thuis oefenen met plannen. Dit geldt ook voor het leren van toetsen;
  • Engels: Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen Engels.
  • Leren leren via Jeelo: Hoe leer je een tekst, hoe leer je woordjes, hoe maak je werkstukken? Allemaal vragen die we in groep 7 en 8 behandelen;
  • Voorlichting VO: In de klas praten we over de verschillende niveaus en verschillende scholen. De leerlingen gaan met hun ouders naar de open dagen en zullen dan zelfde en keuze maken.

Met vriendelijke groet,

Juf Carmen en juf Sanne


Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter