Klachtenregeling
Archipel en dus ook KC de Rietgors is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Deze commissie is opgericht door de werkgeversorganisatie VOS/ABB. Onze klachtenregeling is in 2008 geactualiseerd en hieraan is nu het klachtenreglement van de Landelijke Klachten Commissie toegevoegd.

De klachtenregeling heeft betrekking op klachten van algemene aard, seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen. Klachten kunnen ingediend worden door een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school of een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.

In de klachtenregeling is de procedure weergegeven en er worden richtlijnen geven hoe te handelen bij de verschillende klachten. Ook de taakomschrijving van de contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon is opgenomen. Evenals de gedragsregels t.b.v. alle schoolbetrokkenen.

Bekijk en download hier de volledige klachtenregeling (PDF)

Vertrouwenspersoon

Er kunnen redenen zijn waarom u een melding niet bij een medewerker van de stichting kan of wil aangeven.  Om deze reden hebben wij externe onafhankelijke vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken deze is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.

Stichting Archipel Onderwijs heeft twee externe vertrouwenspersonen: Gerard Dijkstra en Helga van Silfhout.

Contactgegevens externe vertrouwenspersonen:
Gerard Dijkstra: 06-55 18 33 68 en info@konfidi.nl. Meer informatie: www.konfidi.nl.
Helga van Silfhout: 06 - 3488 0700 en helgavansilfhout@gmail.com

Ons kindcentrum heeft eveneens een intern contactpersoon/vertrouwenspersoon.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter