GGD

We blijven de ontwikkeling en gezondheid van uw kind volgen. Zodra uw kind naar school gaat, komt u ons daar tegen. Het team Jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland bevordert en beschermt de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen van 4 tot 18 jaar.

Dit gebeurt door onderzoek en vaccinatie van kinderen, ondersteuning van ouders, ondersteuning van leerkrachten en samenwerking met andere instanties. Zo vinden er bijvoorbeeld onderzoeken op school plaats:

Gezondheidsonderzoek in groep 1-2

U en uw kind krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de jeugdverpleegkundige. We sturen naast de uitnodiging ook een digitale vragenlijst om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van uw kind. Tijdens het onderzoek bespreekt de jeugdverpleegkundige deze met u. Uw kind krijgt een ogen- en gehoortest en meet en weegt hem/haar.

Meten en wegen in groep 6

De assistent Jeugdgezondheid ontmoet en weegt uw kind onder schooltijd op school. Zij wegen de kinderen met kleren aan, zonder schoenen. Van school hoort u wanneer dit gebeurt. Bij bijzonderheden in de groeiontwikkeling nemen wij contact met u op en overleggen over een mogelijk vervolgonderzoek bij de jeugdartsen van Jeugdgezondheid.

Gezonde leefstijl les in groep 7

De assistent Jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over een gezonde leefstijl. Van school hoort u wanneer deze les wordt gegeven. De assistent Jeugdgezondheid maakt leerlingen bewust van wat een gezonde leefstijl is en wat zij hier zelf aan kunnend oen. We spreken over actuele onderwerpen zoals puberteit, hygiëne, weerbaarheid, mediagebruik, slaap, voeding en beweging. Na de les ontvangt u een mail van de leerkracht met daarin een link naar een nieuwsbrief met tips en informatie voor ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep.

Spraak- en taalscreening op de basisschool

Goed spreken en begrijpen is belangrijk voor een goede verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen met taal- en/of spraakproblemen hebben vaak moeite met spellen, lezen en leren. Zijn er problemen op dit gebied, dan is het belangrijk hier op tijd iets aan te doen.

Logopedist van de GGD

Als uw kind vier of vijf jaar is, krijgt u een vragenlijst over de spraak-taalontwikkeling van uw kind. De leerkracht van uw kind krijgt deze vragenlijst ook. Als uit de antwoorden van één van beide vragenlijsten blijkt dat een spraak-taalscreening nodig is, dan gebeurt dit op school. De ouders hoeven hierbij niet aanwezig te zijn. De uitkomsten worden natuurlijk wel naar u teruggekoppeld.

Er zijn nog veel meer zaken waarbij de GGD advies en ondersteuning kan geven zoals bij vragen over opvoeding, kindermishandeling, gezonde voeding, vaccinaties, hoofdluis, enz. Ook komt ieder kind in aanraking met thema’s als bewegen, voeding, welbevinden, relaties en seksualiteit en mediawijsheid.

Neem hierover rechtstreeks contact op met de GGD of vraag gerust op school naar verdere informatie en brochures

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter