Hoofdluis

De Rietgors werkt al een aantal jaren met het luizenproject. Het luizenproject houdt in dat alle leerlingen de eerste maandag na iedere vakantie gecontroleerd worden op hoofdluis. De controle wordt uitgevoerd door leerkrachten.
Wanneer hoofdluis wordt gevonden, wordt contact met de ouders ouders/verzorgers opgenomen. De groep waarin hoofdluis wordt geconstateerd, zal na een week een herhalingscontrole krijgen. Op deze wijze hopen wij hoofdluis op school te beperken. Het effect is de laatste jaren erg positief (vooral vanwege de preventieve werking).
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild zo’n plaats.
Wij zijn van mening dat zowel school als ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aantal voorzorgsmaatregelen (zoals de luizenzakken voor jassen) te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter