De ouderraad


De ouderraad vervult een belangrijke functie binnen de school. De ouderraad heeft als doel de leerkrachten te ondersteunen bij het helpen organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen.
In de ouderraad zitten enthousiaste ouders die graag een steentje bijdragen op school. Elke maand wordt er een avond vergaderd op school om de activiteiten door te spreken en ideeën te opperen. Het schoolteam wordt vertegenwoordigd door 2 leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle ouders worden bijgewoond.
 
In samenwerking met het schoolteam verzorgt de ouderraad veel activiteiten zoals; het Sinterklaasfeest, het voorleesontbijt, financiële ondersteuning voor de boeken van de EHBOlessen, de Kerstviering, de voorleeswedstrijd, de laatste schooldag, het Paaseieren zoeken en excursies. Zonder hulp van andere ouders zouden activiteiten niet door kunnen gaan. Uw hulp, nog naast de hulp van de ouders in de OR, is daarom onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd.  Wij rekenen op u!

Wilt u meer weten over de ouderraad en de activiteiten of wilt u graag meehelpen tijdens de activiteiten? Spreek gerust één van de ouders uit de ouderraad aan of kijk op de website van de school.
Meteen aanmelden als hulpouder kan natuurlijk ook, mail dan vrijblijvend naar sannepoelder@archipelprimair.nl

Vrijwillige ouderbijdrage.


De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is nodig om alle extra activiteiten op school te bekostigen. De ouderbijdrage voor de Rietgors bedraagt € 10,- per kind per schooljaar. Rond januari van ieder jaar ontvangt u over deze betaling een mailberichtje. Het bedrag ligt laag doordat we oudpapier ophalen in en rond Leuvenheim. Als elk ouderpaar zich 1 keer per jaar inschrijft om mee te helpen met deze activiteit heeft de ouderraad genoeg hulp voor het hele jaar!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om mee te lopen met het oudpapier ophalen, vragen we u een hoger bedrag aan vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage bedraagt dan € 65, - per leerling per jaar. U wordt hierover in het begin van het schooljaar, middels een mailtje, geïnformeerd.

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter