Visie, kernwaarden, strategie OBS de Rietgors

Visie: "Ruimte om te groeien"

Leerlingen van de Rietgors leren in een inspirerende omgeving! De kennis en vaardigheden die zij opdoen in het projectonderwijs is praktijkgericht, herkenbaar en toepasbaar. Zij leren op hun eigen niveau, gaan uitdagingen aan en ontdekken hun talenten.

Kernwaarden: Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect

Strategie:

Zinvol & betrokken

Inspirerend

Verbinding met de wereld buiten school, nieuwsbegrip, inspirerende projectonderwerpen

Buiten leren, leren in en over de natuur, groen schoolterrein, natuurlijke omgeving

21st century skills, vaardigheden voor je hele leven, aandacht voor duurzaamheid

Samenhangend

Lesstof versterkt elkaar, alle vakken worden geïntegreerd in het projectonderwijs van Jeelo

Samen leven, samen werken, samen spelen, samen regels opstellen

Betrokken ouders via jeelo, ouderraad en Medezeggenschapsraad

Op maat

Leren op eigen niveau, persoonlijke leerroute, coaching gesprekken, een leerkracht die de leerlingen écht kent

Stimuleren van talenten, eigen leerstrategie ontwikkelen

Betrokken bij het eigen leerproces, zelfstandig werken, weektaken

Veel individuele aandacht, kleine klassen, individuele leerlijnen

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter