Continurooster

Met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 is een continurooster/5-gelijke-dagenmodel ingevoerd. Alle groepen gaan ‘s morgens van 8.30 tot 12.00 uur (ochtendpauze 10.15 tot 10.30 uur) en ‘s middags van 12.30 tot 14.00 uur naar school (middagpauze van 12.00 tot 12.30 uur).

Wat is een continurooster?

Bij het continue rooster blijven de leerlingen van de school verplicht tussen de middag over op school. De pauze tussen de middag maakt deel uit van de schooltijd.

Waarom het continurooster?

De lange pauze tussen de middag in Nederland komt nog uit de tijd dat er tussen de middag warm werd gegeten. Inmiddels zijn er nog maar weinig gezinnen waar dit gebeurt. Daarnaast werkt een groot deel van de ouders tussen de middag waardoor veel kinderen in deze pauze hun brood op school moeten eten.  Door invoering van het continurooster eten alle kinderen kort op school met hun leerkracht, waarna ze nog een kwartier spelen. Dit laatste gebeurt onder toezicht van en bij toerbeurt door onze leerkrachten. De onderbreking van het schoolprogramma is korter en vloeiender. Het belangrijkste van het continurooster is dan ook het creëren van rust in de klas doordat het weer-opstart-moment na de thuis- of soms onrustige lunch en lange pauze op deze manier verdwijnt. Kinderen blijven in het ritme en pakken het lesprogramma ’s middags makkelijker op. Op OBS de Rietgors is gekozen voor het vijf-gelijke-dagenmodel, waarbij leerlingen elke dag dezelfde tijd beginnen en elke dag dezelfde tijd eindigen (de vrije woensdag en/of vrijdagmiddag vervalt).

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter