Naschoolse of Buitenschoolse opvang

Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht kinderopvang aan te bieden van 7.30 tot 17.30 uur. Archipel Onderwijs & Kinderopvang wil haar scholen namelijk ontwikkelen tot educatieve centra. Een educatief centrum is –kort gezegd– een plek waar onderwijs en opvang hand in hand gaan. Waar samen met het welzijnswerk, de muziekschool, sportclubs en andere organisaties activiteiten aangeboden worden op het gebied van sport & gezondheid, natuur & techniek, kunst & cultuur, aangevuld met zorg en opvoedingsondersteuning.

BSO

Op het moment dat kinderen naar de basisschool De Rietgors gaan, kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang. De Rietgors biedt deze mogelijkheid iedere dinsdag- en donderdagmiddag in de schoolweken van 14.00 – 17.30 uur aan.

Na schooltijd is het tijd voor ontspanning. In een huiselijke sfeer kunnen kinderen tussen 4 en 13 jaar allerlei leuke activiteiten doen, die worden georganiseerd op basis van hun eigen voorstellen, interesses en ontwikkeling: (buiten) spelen,  creatieve, muzikale, bewegings-, taal- en denkactiviteiten. In samenspraak en samenwerking met de kinderen.

 

Naast de dinsdag- en donderdagmiddag is het mogelijk om gebruik te maken van de BSO op Het P@rk. De kinderen worden dan door de pedagogisch medewerker of chauffeur opgehaald met de eigen BSO-bus.

Openingstijden

BSO de Rietgors

Dinsdag- en donderdagmiddag in de schoolweken (40 weken) van 14.00 – 17.30 uur

 

Voor informatie over opvang op  andere dagen en in de vakantie : Kindcentrum het P@rk

Tarieven 2023 BSO de Rietgors en kinderopvangtoeslag 2023

U kunt de actuele tarieven 2023 en de kinderopvangtoeslag 2023 inzien en/of downloaden op de tariefkaart BSO de Rietgors.


Pedagogisch werkplan

U kunt het pedagogisch werkplan van BSO de Rietgors inzien op de locatie of hier downloaden.

GGD-rapport

U kunt het meest recente GGD-rapport van BSO de Rietgors inzien op locatie of hier downloaden.

Inschrijven

U kunt uw kind inschrijven d.m.v. het inschrijfformulier. Deze is verkrijgbaar op de locatie hier​ digitaal in te vullen. Ook is er een pedagogisch werkplan, dat kunt u hier inzien of op locatie.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is € 12,50 voor het eerste kind en voor het tweede en derde kind dient u € 7,50 per kind te betalen. Vanaf het vierde kind is de inschrijving gratis. Uw inschrijving is pas definitief na het voldoen van het inschrijfgeld. U kunt het inschrijfgeld overmaken naar NL81 RABO 0316 1455 56 t.n.v. Stichting Archipel Kinderopvang. 


Kinderopvangtoeslag

Voor de buitenschoolse opvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De maximale uurprijs voor 2022 staat vast op € 7,31. 

Gastouderopvang

Gastouderopvang is mogelijk voor kinderen tussen de 0 en 12 jaar en vindt plaats bij de gastouder thuis. Gastouderopvang is een kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang; er worden maximaal 4 tot 6 kinderen opgevangen. Een ander belangrijk kenmerk van gastouderopvang is de flexibiliteit van de opvang. Opvang is in principe op alle tijden mogelijk is, daarom is gastouderopvang zeer geschikt voor werkende ouders met onregelmatige werktijden.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over buitenschoolse opvang, aanmelden, tarieven en de kinderopvangtoeslag kunt u terecht bij:

Stichting Archipel Kinderopvang
Houtwal 16, 72
01 ES Zutphen
(0575) 501 187
kinderopvang@archipelprimair.nl
www.educatief-centrum.nl

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter