Schooltuin.

Waarom een schooltuin?

De Rietgors heeft als één van de weinige scholen in de gemeente Brummen het geluk veel natuur en ruimte om zich heen te hebben. Behalve dat er veel ruimte is om te spelen en te sporten, is er ook ruimte voor het aanleggen en onderhouden van een schooltuin. Een gelegenheid om de natuurlijke omgeving in het lesprogramma te integreren. Daar maken we gebruik van.

Onze schooltuin geeft de school mogelijkheden kinderen op een actieve manier te laten "Leren Leren", door:

 • Samen te werken;
 • Zorg te dragen voor een gemeenschappelijk doel;
 • Rekenstrategieën in praktijk toe te passen en uit te voeren;
 • Te leren over kiemen, groeien, bloeien, voortplanten, rupsen, vlinders, bodemdiertjes en seizoenen;
 • Te koken met groenten uit de schooltuin;
 • Te schilderen of tekenen buiten in de schooltuin.

De schooltuin geeft kinderen de mogelijkheid te leren buiten de muren van het lokaal, in de open lucht. Behalve dat de schooltuin de kinderen leert, biedt de tuin de kinderen de gelegenheid zich door ruimte en beweging van een andere kant te laten zien. In de schooltuin kunnen andere talenten tot bloei komen. 

Kinderen van groep 1 tot en met 3 kunnen in groepjes tijdens de maandagmiddag en donderdagmiddag met een ouder, opa of oma de tuin in.

Onderstaand schema geeft aan welke activiteiten per jaar uitgevoerd worden.

Februari,maart:

 • Spitten
 • Composteren
 • Plannen maken voor de tuin
 • Voorzaaien achter glas in de groep 1-2

Begin april tot eind oktober:

 • Zaaien, uitplanten
 • Onderhouden: wieden, snoeien, dieven, uitdunnen
 • Oogsten
 • Verkoop groente, bloemen
 • Oogstfeestje
 • Bollen planten
 • Wintergroen(te)  inzaaien

Workshops:

 • Tekenen/schilderen
 • Koken en bakken met de ingrediënten uit de tuin
 • Versieringen maken voor de tuin

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter