Protocol Toelating, schorsing en verwijdering

Ons Protocol Toelating, schorsing en verwijdering is gebaseerd op de artikelen 40 en 40c uit de Wet Primair Onderwijs. Dit protocol bevat de meest relevante teksten uit de Wet. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de Wet Primair Onderwijs.

Download: Protocol Toelating, schorsing en verwijdering Stichting Archipel Onderwijs

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter