Cultuureducatie, geen vak apart
Kindcentrum de Rietgors doet al een aantal jaar mee aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit van Cultuurmij Oost. Binnen dit Gelderse project werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau.

Wij nemen vanaf het eerste uur deel aan dit project, onder de noemer Cultuureducatie, geen vak apart. Met deze naam willen we laten zien dat wij cultuureducatie niet als een apart vak zien, maar als integraal onderdeel van ons aanbod voor onderwijs en kinderopvang. Dus niet zozeer een uurtje knutselen, maar de lesstof creatief verwerken. Het project is namelijk gericht op het toerusten van kinderen en personeel op vaardigheden die nodig zijn in een veranderende samenleving (21st century skills).
 

Wij ontvangen in dit project subsidie om een overzichtelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod te creëren van kunst- en cultuureducatie, muziek, dans, drama, media, cultureel erfgoed en literatuur. Kinderen versterken via de inzet van kunst en cultuur hun creativiteit en leren kritisch denken, effectief communiceren, oplossingsgericht denken, samenwerken. Ook is er aandacht voor digitalisering.

De projectperiode 2017-2018 is bijvoorbeeld afgesloten met het magazine Taal & cultuureducatie, geen vak apart.  Alle Archipelscholen en -kindcentra geven hierin een voorbeeld hoe taal- en cultuuronderwijs in álles is verweven. De manier waarop het onderwijs en de kinderopvang zich op al onze locaties ontwikkeld, is iets om trots op te zijn. Nelleke Eelman, voormalig voorzitter College van Bestuur van Archipel Onderwijs & Kinderopvang ligt dit in haar voorwoord (pagina 2) verder toe. 

Alle kinderen en hun ouders, medewerkers en externe relaties van Archipel Onderwijs & Kinderopvang hebben dit tijdschrift ontvangen. Onderstaand bladert u door het tijdschrift. Tip: klik op het vierkantje rechts onderin, of hier, om het tijdschrift in grotere weergave te zien.

 

 

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter