Jeelo op de Rietgors 

Onze school werkt met Jeelo. Jeelo staat voor JE Eigen LeerOmgeving. Wat houdt dit in?

Projectmatig onderwijs 
Ieder jaar doen we vier projecten. In totaal zijn er 12 projecten. Ieder project komt dus om de drie jaar terug. Wij werken met projecten in een zinvolle context, bijvoorbeeld over het maken van een product, zorgen voor dieren of zorgen voor jezelf en anderen. Bekijk hier de 12 projecten.  

Wij werken ongeveer 8 weken aan hetzelfde project. De hele school is tegelijk bezig met hetzelfde project. Alle leerlingen werken toe naar een eindresultaat in het project. Dat kan bijvoorbeeld een tentoonstelling, een rap, een kunstwerk of een meubel zijn. Leerlingen kunnen hierin heel goed hun verschillende talenten laten zien. Leerlingen werken veel samen. Aan het eind van ieder project hebben we een afsluiting met de hele school.  

Bij het project “Veilig helpen” ligt bijvoorbeeld het hele schoolplein vol met slachtoffers (gespeeld door ouders) van een ramp. De brandweer en de politie zijn ook aanwezig. Leerlingen kunnen dan laten zien dat zij in staat zijn om de juiste hulp te geven of te halen.  

In en met de omgeving 
Bij ieder project worden organisaties uit de directe omgeving van onze school betrokken. De link met de 'praktijk' is daardoor heel sterk, de leerstof blijft niet theoretisch: kinderen zien in de praktijk wat zij eraan hebben om meer te weten te komen over een bepaald onderwerp. Ook ouders komen regelmatig over hun werk of hobby vertellen op school, of we gaan op het bedrijf van een ouders kijken. 

Zo gaan onze leerlingen regelmatig naar het stadhuis waar zij onder leiding van de burgemeester gaan debatteren of een uitleg krijgen over het verschil tussen macht en gezag. In onze moestuin leren ze van alles uit over de natuur en maken soep van de groenten uit de moestuin. 

Geïntegreerd leren 

In de projecten komen allerlei ‘vakken’ aan bod, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, muziek, beeldende vorming, taal en lezen. We werken zoveel mogelijk vanuit de context van het project. Wij merken dat leerlingen zo veel beter zien waarom ze iets moeten leren. 

Een leerling maakt bij het project ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ bijvoorbeeld een folder over een ziekte. Hij schrijft een e-mail aan een huisarts om informatie over die ziekte te vragen. De leerling moet dan gelijk laten zien dat hij een nette e-mail kan schrijven, zonder spelfouten. Leerlingen gebruiken taal dus in echte situaties en tegelijk leren ze veel over de wereld om hen heen. Verder maken leerlingen instructiefilmpjes die vervolgens in de wachtkamer van de huisarts worden getoond. 

Leerlingen hebben eigen leerroutes 

Iedere leerling heeft een inlog op digitale leeromgeving Mijn Jeelo en heeft zijn eigen individuele leerroute binnen het project. Jeelo is ook een portfolio. De leerling kan zijn resultaten uploaden. Ook ziet de leerling hoe hij zich ontwikkelt op het gebied van kennis, vaardigheden, taal en rekenen. Ook ouders kunnen meekijken in de digitale omgeving. Zo hebben ouders altijd inzage in waar de leerling mee bezig is en hoe zijn ontwikkeling gaat. 

Wij merken dat leerlingen binnen deze vorm van onderwijs nieuwsgierig zijn, hun eigen talenten kunnen laten zien en leren om heel zelfstandig te werken. 
 
Lees hier meer over de uitgangspunten van Jeelo. 

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter