Oog voor Talent

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden uitgedaagd middels onderwijsaanpassingen op niveau. Ons team is hiervoor geschoold en we hebben een coördinator en een protocol.

Leerkrachten herkennen en erkennen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op basis van leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Voorkomen van onderpresteren, leren leren en een harmonische ontwikkeling van leerlingen zijn ons doel. Samenwerking met ouders vormt de basis van maatwerk: wat heeft dit kind op dit moment nodig?

Het onderling uitwisselen van expertise is een belangrijke doelstelling binnen ons lerend netwerk Oog voor Talent , zowel op directie-, coördinator- als leerkrachtniveau. De bovenschoolse projectleider, Alice Koekkoek, biedt ambulante ondersteuning en aanvullende scholing aan de scholen.

Het project Oog voor Talent van Stichting Archipel wordt gezien als voorbeeld van good practice door het landelijke Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling. Het Ministerie van OCW heeft op basis van een werkbezoek verklaard bijzonder gecharmeerd te zijn over de manier van werken en de openheid van een ieder. 

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter