Groep 4-5

Groep 4-5 is een leuke en gezellige groep. Op woensdag staat juf Carmen voor de groep, de overige dagen werkt meester Jan. We willen graag hard werken en veel leren. We kunnen dit goed doen door te werken met blokjes, de geluidsthermometer en schouder/oogmaatjes. Onze favoriete energizer is: ‘stille bal’. 

Op maandagochtend beginnen wij de dag met een coöperatieve werkvorm in de weekendkring. Daarna volgen rekenen, taal, spelling en woordenschat. Dit doen wij iedere ochtend.  

De middagen zien er anders uit, hierbij komen onder andere: Jeelo, bewegingsonderwijs, Engels en creatieve vakken aan bod. Voor Jeelo verwijs ik u graag door naar de ‘Anders Leren’ pagina op deze site.  

Groep 4 werkt voor het eerst met een Snappet. Dit is een tablet waarop zij rekenen, taal en spelling maken. Boeken en schriften zijn dus (bijna) niet meer nodig. Het mooie is dat de kinderen gelijk zien of zij hun opgaves goed gemaakt hebben, er wordt direct feedback gegeven. De leerkracht volgt de kinderen op de computer en kan meteen interventies plegen waar nodig. 

In de middenbouw staat onder andere het automatiseren van tafels centraal. Deze kennis is nodig om in de bovenbouw complexe sommen uit te rekenen. Wij gaan dan binnenkort ook aan de slag om ons tafeldiploma te halen.  

We besteden ook veel aandacht aan het technisch lezen. Technisch goed en snel kunnen lezen is nodig om goed te kunnen doorstromen naar de bovenbouw. Thuis veel lezen is dan ook een must!

Mijn kind

Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.

Het fotoboek bekijken van onze school? Vanwege de privacy van onze leerlingen zijn foto’s van onze activiteiten alleen voor ouders zichtbaar. Bekijk hier de foto’s en gebruik daarbij de door school verstrekte inloggegevens.

Twitter